KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

4 września 2023 r.

PRÓBNA MATURA W FORMULE 2024

28-30 września 2023

 ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 

 FERIE ZIMOWE

30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

 WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

 ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ KLAS IV

28 kwietnia 2023 r.

 TERMINY EGZAMINÓW MATURALNYCH

4,5,8 maj 2023 r. (język polski, matematyka, język obcy)
4- 23 maja 2023 r. (wszystkie egzaminy)

 ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

23 czerwca 2023 r.

FERIE LETNIE

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

TERMINY DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ

31 października 2022
2 maja 2023
4, 5, 8 maja 2023 r. (środa, czwartek, poniedziałek – matury),
9 czerwca 2023 r. (piątek po Bożym Ciele) – razem  dni

TERMINY KLASYFIKACJI

10 stycznia 2023 r.  wystawienie ocen klasyfikacyjnych za I półrocze
13 stycznia 2023 r. koniec I półrocza
14 kwietnia 2023 r.  informacja o przewidywanych ocenach - klasy czwarte
24 kwietnia 2023 r.  wystawienie ocen klasyfikacyjnych uczniom klas czwartych
28 kwietnia 2023 r.   zakończenie zajęć w klasach czwartych
5 czerwca 2023 r.  informacja o przewidywanych ocenach - klasy I-III
19 czerwca 2023 r. wystawienie ocen klasyfikacyjnych - klasy I-III
23 czerwca 2023 r. - zakończenie zajęć dydaktycznych

 TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

14 września 2023 r. godz. 17:00
 

INNE TERMINY

14 stycznia 2023 r. studniówka klas maturalnych
marzec/kwiecień 2022 r. Dzień Otwarty