HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

1 września 2020 r.

 

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

23 grudnia 2020 – 06.01.2021 r.

 

FERIE ZIMOWE

15 luty - 28 luty 2021 r.

 

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

01 – 06.kwietnia 2021 r.

 

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ KLAS III

30 kwietnia 2021 r.

 

TERMINY EGZAMINÓW MATURALNYCH

4,5,6 maj 2021 r. (język polski, matematyka, język obcy)

4- 20.05. (wszystkie egzaminy)

 

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

25 czerwca 2021 r.

 

TERMINY DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ

30, 31 marca 2021 r. (wtorek, środa przed Wielkanocą)

4,5,6 maj 2021 r. (wtorek, środa, czwartek – matury)

4 czerwca 2021 r. (piątek po Bożym Ciele) – razem 6 dni

 

TERMINY KLASYFIKACJI

8 styczeń 2021 r. - wystawienie ocen klasyfikacyjnych za I półrocze

15.01. 2021 r. - koniec I półrocza

14.04.2021 r. - informacja o przewidywanych ocenach - klasy trzecie

22.04. 2021 r. - wystawienie ocen klasyfikacyjnych uczniom klas trzecich

30.04.2021 r. - zakończenie zajęć w klasach trzecich

10.06.2021 r. - informacja o przewidywanych ocenach - klasy pierwsze i drugie

21.06.2021 r. - wystawienie ocen klasyfikacyjnych - klasy pierwsze i drugie

25.06.2021 r. - zakończenie zajęć dydaktycznych

 

 

 

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

17 września 2020 r. godz. 16:00

19 listopada 2020 r. godz. 16:00

14 stycznia 2021 r. godz. 16:00

15 kwietnia 2021 r. godz. 16:00