PROFIL INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY

Patronat Wydziałów Chemii i Fizyki Politechniki Rzeszowskiej

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE: MATEMATYKA, INFORMATYKA

zROZSZERZENIA DO WYBORU: FIZYKA, GEOGRAFIA, CHEMIA

PRZEDMIOT W PROFILU:JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE

 
matinfpsd1 
 

PROFIL MEDYCZNO-PRZYRODNICZY

Patronat Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE: BIOLOGIA, CHEMIA 

ROZSZERZENIA DO WYBORU: JĘZYK ANGIELSKI, FIZYKA, GEOGRAFIA

PRZEDMIOT W PROFILU:CHEMIA FIZYCZNA

 medialno lingwistyczny1
 

PROFIL MEDIALNO-LINGWISTYCZNY

Patronat Wydziałów Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE: JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK POLSKI

ROZSZERZENIA DO WYBORU: GEOGRAFIA,HISTORIA, JĘZYK NIEMIECKI

PRZEDMIOT W PROFILU: ANALIZA DZIEŁA FILMOWEGO I TEATRALNEGO

 profil medyczno przyrodniczy3 1 21