W czwartek uczniowie Liceum

bawili się na szkolnej dyskotece. W trakcie zabawy odbyło się pasowanie pierwszoklasistów na uczniów naszej Szkoły. Wszystkim towarzyszyły doskonały nastrój i taneczna energia. Opieka A. Juruś, A. Zięba-Lipczyńska, I. Kanicka, E. Rzepka, T. Dykas, J. Białas

dys1

dys1

dys1

dys1