29 września 2023 roku uczniowie klasy 2 ac i 4 ab 4

uczestniczyli w zajęciach naukowych w Krakowie. Pierwszym punktem programu było Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagielońskiego, gdzie uczniowie zwiedziliwystawy poświęcone astronomii, historii życia na Ziemi, geologii dynamicznej, mineralogii oraz wzięli udział w warsztatach „ Jak powstają skamieniałości ?”. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Książąt Czartoryskich, gzie młodzież mogła podziwiać obraz Leonarda da Vinci „ Dama z gronostajem” oraz inne arcydzieła z dziedziny malarstwa, rzemiosła czy rzeźby. Opieka: mgr Maria Hycnar, mgr Katarzyna Topczyj, mgr Anna Winicka - Chojecka