Na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Czteroletni Ustawy Rządowej

Obojga Narodów, znanej jako Konstytucja 3 Maja, klasa 1B przygotowała wyjątkowy montaż słowno -muzyczny. W ten sposób w bieckim liceum uczczono 232. rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie ustawy regulującej organizację władz państwowych oraz praw i obowiązków obywateli. Nadzór i opieka mgr Jadwiga Kuzak