20 marca uczniowie z klasy II i III o profilu medyczno-przyrodniczym uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym na Wydział Medyczny UR.

Pracownicy Uczelni umożliwili młodzieży udział w badaniu elastograficznym wątroby, zapoznali z tajnikami pracy techników radiologów przeprowadzających badania diagnostyczne MRI, TK i RTG. 

W Przyrodniczo-Medycznym Centrum Badań Innowacyjnych mieliśmy okazję zobaczyć interaktywne symulatory medyczne pozwalajace na naukę wielu procedur medycznych przyszłym lekarzom, pielęgniarkom i położnym. W Zakładzie Nauk o Człowieku wzięliśmy udział w wykładzie z zakresu histologii, mieliśmy możliwość pracy na wirtualnym stole anatomicznym, zwiedziliśmy doskonale wyposażone pracownie i sale mikroskopowe.

Na zakończenie młodzież uzyskała bardzo cenne wskazówki na temat procesu rekrutacyjnego. Pierwszą wizytę partnerską na UR możemy uznać za niezwykle udaną!