Plan lekcji
Oddziały
4ab4 4c4 3c4 3ab4 2b 2ac 1b 1ac
Nauczyciele
AW PG PZ KI DG EK
JP DO JB JI TD MH
AJ KK JK DM RM ER
KT AZ SO JN
Sale
15 biologia 14 j.angielski 11 izolatorium 4 historia 5 matematyka 6 informatyka
7 religia 8 j.polski 9 j.niemiecki 10 wf 12 j.polski 13 geografia
hala wf 22 j.niemiecki 23 sala fitness 24 chemia 25 fizyka 26 j.angielski
17 matematyka