PROJEKT ERASMUS+ GET READY FOR OPPORTUNITIES IN THE WORLD OF WORK
(STRATEGIES AND INITIATIVES NEW IN EDUCATION TO REINFORCE GROUNDING IN EMPLOYABILITY AND ENTERPRENEURSHIP)
GROWW/ SINERGEE
PRZYGOTUJ SIĘ NA MOŻLIWOŚCI OFEROWANE PRZEZ ŚWIAT PRACY

Idea naszego projektu ma swoje źródła w przekonaniu, iż młodzi ludzie, niezależnie od kraju pochodzenia, stają przed takim samym, fundamentalnym wyborem w swoim życiu- decyzją o przyszłej karierze zawodowej.

Chcemy stworzyć międzynarodową grupę, w której młodzież łatwiej będzie mogła uświadomić sobie własne podejście do tematu zatrudnienia, rozwinąć umiejętności i cechy niezbędne w zdobyciu dobrej pracy oraz odkryć własny potencjał do bycia skutecznym i profesjonalnym pracownikiem lub przedsiębiorcą. Uczniowie będą mogli dzielić się swoimi spostrzeżeniami i wiedzą z rówieśnikami z innych krajów, przy okazji porównując sytuację związaną z rynkiem pracy w różnych zakątkach Europy.

Niektóre kraje partnerskie cieszą się stabilną sytuacją gospodarczą, inne borykają się z wysokim bezrobociem i kryzysem. Wielu ludzi z takich krajów wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu pracy, gdyż ich ojczyzna nie jest w stanie zapewnić im dostatniej przyszłości. Jedną z przyczyn bezrobocia jest brak pomysłu na samego siebie i brak wiedzy praktycznej. Uczeń, który dzięki naszemu projektowi zdobędzie wiedzę i doświadczenie, równocześnie będzie bardziej wartościowym potencjalnym pracownikiem. Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie będą uczestniczyli w zajęciach, warsztatach i seminariach związanych z pracą. Połączymy wiedzę teoretyczną, zdobytą w szkole, z praktycznymi umiejętnościami codziennego życia.

Projekt będzie angażował nie tylko liczną grupę uczniów, ale również nauczycieli, innych pracowników wszystkich szkół, rodziców i społeczności lokalne.

Wierzymy, że praca w międzynarodowej atmosferze rozwinie w uczniach wrażliwość i większe zrozumienie dla potrzeb różnych narodów i grup społecznych (w tym uchodźców), a co za tym idzie, głębszą świadomość bycia prawdziwym Europejczykiem, szanującym demokratyczne ideały, zwalczającym uprzedzenia i stereotypy oraz umiejącym budować wspólnotę w atmosferze szacunku i tolerancji.