Wraz z rozpoczęciem kalendarzowej wiosny, 

młodzież bieckiego Liceum wzięła udział w kolejnej 23.akcji oddawania krwi zoorganizowanej w auli bieckiego LO we współpracyz T. O .Krwiolecznictwa i Krwiodawstwa z Gorlic. Tym razem łacząc siły z młodzieżą ZSZ w Bieczu oddali w sumie 9 litrów cennego daru życia dzieląc się z chorymi.Kolejnymi przedsięwzięciami w ramach działalności PCK  w LO Biecz była organizacja30. Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK W marcu rozpoczęła się 30. jubileuszowa edycja Olimpiady Zdrowia PCK. Partnerem głównym 30. edycji Olimpiady została sieć sklepów Biedronka Po raz kolejny  młodzież   z kl.1b, 2b, 2ac, 3ab4 naszego liceum wzięła udział w wyjątkowym konkursie, dotyczącym promowania zdrowego stylu życia i ekologii.Na każdym etapie Olimpiady uczestnicy rozwiązują test wiedzy obejmujący zagadnienia związane z promocją zdrowia, zdrowym stylem życia, zdrowym żywieniem, promowaniem aktywności fizycznej, ekologii, a także przeciwdziałaniem marnowaniu żywności i surowców .Pierwszy etap odbywał się w formie online, po którym potrzebna była dogrywka. Finalnie największą ilość punktów uzyskała  uczennica kl.3ab4 JULIA SASAK. Kolejny etap rejonowy planowany jest 21 kwietnia. W trakcie Olimpiady na dalszym etapie uczennica  będzie organizować wydarzenia związane z promowaniem postaw prozdrowotnych w swoich lokalnych społecznościach w klasie, w szkole. Laureat  ma szansę otrzymać indeks na jeden z uniwersytetów, który objął Olimpiadę honorowym patronatem, w tym roku indeks na Uniwersytet Medyczny w Łodzi lub Opolu.Gratulujemy i trzymamy kciuki na dalszych etapach .

Koordynator PCK LO Biecz P.Katarzyna Kamińska