Nasza szkoła  celebruje i promuje aktywność sportową wśród uczniów

podczas trwajacego wielkiego Święta Sportu Szkolnego 2021. Europejski Dzień Sportu Szkolnego  zwraca uwagę na to, by ruch i sport stały się nieodłącznymi elementami każdego zdrowego dnia. Promujemy zdrowie i budujemy zdrowe nawyki. Jednoczymy i budujemy relacje społeczności uczniowskiej poprzez lekcje wychowania fizycznego i zajęciach dodatkowe SKS. Wszystkim życzymy ducha walki, motywacji, siły do podnoszenia poprzeczki i osiągania sukcesów. Ze sportowym pozdrowieniem. Nauczyciele wf. Opracowanie Katarzyńa Kamińska