Niezmiernie miło mi poinformować, iż Piotr Koszyk, uczeń klasy 3C, został finalistą zawodów centralnych

XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”. Uzyskał tym samym zaświadczenie zwalniające z egzaminu maturalnego z historii. W przeprowadzonej 7 kwietnia 2021 roku I części zawodów finałowych wzięło udział 218 uczniów. Młodzi historycy mieli do napisania pracę w formie eseju historycznego na jeden z pięciu podanych do wyboru tematów. Uczniowie oprócz bardzo szczegółowej wiedzy dotyczącej polskiego żołnierza i dziejów oręża w danym okresie historycznym muszą się wykazać wiedzą z zakresu historii rozszerzonej w liceum. Ich wiedza sprawdzana jest poprzez testy, odpowiedzi ustne i pracę pisemną na wybrany temat. Po drodze do etapu centralnego uczniowie rywalizują o zajęcie najlepszych miejsc w etapie szkolnym, międzyszkolnym i okręgowym. Tytuł finalisty uzyskują autorzy najlepszych prac pisemnych. Nieliczni są kwalifikowani do II etapu rozgrywek finałowych w Warszawie, gdzie można powalczyć o tytuł laureata. Zwycięzcy Olimpiady (laureaci i finaliści) starający się o przyjęcie do szkół wyższych korzystają z preferencji przy przyjmowaniu na studia przyznanych mocą uchwał senatów poszczególnych uczelni.

Serdecznie gratuluję Piotrowi i jego Rodzicom oraz życzę dalszych sukcesów.