Tradycyjnie z okazji Święta Wiosny pod hasłem " Nie wagarujemy, krew oddajemy" Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi LO Biecz organizuje oddawanie krwi.

Tego roku możliwe było zorganizowanie tej akcji dla naszych uczniów w Terenowym Oddziale Krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Gorlicach pod opieką koordynatora SK HDK LO Biecz p. K. Kamińskiej.
Bilans dzisiejszej akcji to 2litry i 250 ml cennego daru życia przekazanego od młodzieży bieckiego Liceum dla potrzebujących. Dziękujemy i dumni z postawy, zachęcamy innych do prezentowania honorowego krwiodawstwa.

 

 
Tekst i foto: p. K. Kamińska