W związku z chwilowymi problemami technicznymi ze stroną www podajemy plan lekcji na najbliższy tydzień.

Proszę powiadomić swoich kolegów i koleżanki. Informujemy iż plan lekcji jest wywieszony również w wersji papierowej w gablocie obok sekretariatu

1ab4 i 1c41AC i B 2AB i 2C3AB i 3C